budmet

Dofinansowanie zakupu kotłów

Szanowni Państwo

Zachęcamy do skorzystania z programu STOP SMOG realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków trwa od 16 do 26 maja 2017 roku.

Cięcie laserowe CNC

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów poszerzyliśmy zakres wykonywanych przez nas usług o cięcie laserowe CNC, zapewnia ono najwyższą możliwą precyzję cięcia oraz powtarzalność wycinanych elementów.

Wynik konkursu ofert

W ramach konkursu ofert dotyczących opracowania i wdrożenia nowego wyrobu; usługi planowanej w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP; wyłoniono wykonawcę:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wdrożenia nowego wyrobu.

Szanowni Państwo
Zapraszamy do nadsyłania ofert w związku z poniższym zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wdrożenia nowego wyrobu. Usługa planowana jest w ramach projektu pt.: "Nowe, innowacyjne, user & environment friendly kotły c.o.” , który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

Wyniki konkursu ofert.

W wyniku konkursu ofert w ramach realizacji projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP wyłoniono wykonawcę usług doradczych:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Kocioł pelletowy vs dom w budowie

Kocioł pelletowy vs dom w budowie

Pierwszy miesiąc działania kotła pelletowego w ramach wspólnej akcji „Magazynu Biomasa” i firmy Budmet Nocoń za nami. Pierwszy wniosek – automatyczne urządzenie to ogromna wygoda. Właściciela nie interesuje nic poza uzupełnianiem co kilka dni czystego paliwa. Kocioł sam się włącza i wyłącza. Co więcej, ze spalonego pelletu co kilkanaście dni zostaje tylko szuflada idealnie wypalonego popiołu, co znacząco wpływa na komfort użytkowania, tym bardziej że na wiosnę wykorzystamy go jako nawóz we własnym ogrodzie. Zużycie pelletu? Spore, ale wyłącznie ze względu na kilka czynników związanych z nieprzygotowanym do ekonomicznej pracy kotła budynkiem.

Zapytanie ofertowe.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty merytoryczno-finansowej dotyczącej specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji będącej przedmiotem niniejszego projektu. Celem doradztwa powinno być opracowanie właściwego, najefektywniejszego, nowego procesu technologicznego związanego z uruchomieniem produkcji nowego rodzaju kotłów CO zasilanych pelletem.

Wynik konkursu na dostawcę wycinarki laserowej.

W wyniku konkursu ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl : "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 13.12.2016r. wyłoniono Dostawcę wycinarki laserowej:
POLCOM Przemysław Kimla
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa

Dane dotyczące oferty są dostępnę na stronie ministerialnej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Rozruch kotła pelletowego. Od czego zacząć?

Rozruch kotła pelletowego. Od czego zacząć?

Kocioł Forest o mocy 25 kW firmy Budmet Nocoń, którego pracę będziemy Państwu raportować przez kilka najbliższych miesięcy, został zainstalowany w kotłowni domu jednorodzinnego. Rozruch kotła to kwestia jednego dnia, w trakcie którego m.in. należy sprawdzić sprawność pomp, drożność systemu grzewczego, a także kąt nachylenia podajnika pelletu. Tylko dokładne dopasowanie wszystkich elementów zapewni sprawne i niemal bezobsługowe użytkowanie. Dlatego przy rozruchu kotła konieczna jest obecność wykwalifikowanego fachowca.

Pellet w praktyce: Kocioł pelletowy – od czego zacząć?

Pellet w praktyce: Kocioł pelletowy – od czego zacząć?

Edukować, to znaczy prezentować rozwiązania, które są słuszne. Zarówno w wymiarze społecznym, jak też środowiskowym, ekonomicznym i w końcu – praktycznym. Ta zasada dotyczy także promowania wykorzystania pelletu, co krok po kroku zaprezentujemy w nowym cyklu „Pellet w praktyce”. Nie będzie tu miejsca na marketingowe zagrywki czy naginanie rzeczywistości. Wspólnie z firmą Budmet Nocoń zainstalujemy w domu jednorodzinnym kocioł pelletowy, by przez całą zimę, na bieżąco, w każdym wydaniu „Magazynu Biomasa”, raportować Państwu, jak w praktyce wygląda korzystanie z tego rodzaju paliwa.