Eko Balance

Forest-lux

EKO Balance to innowacyjny kocioł grzewczy spełniający wymagania dyrektyw, rozporządzeń i norm UE na najwyższym europejskim poziomie. Produkt jest zaawansowany technologicznie, gdyż wykorzystuje połączenie konstrukcji wymiennika ciepła z elektrofiltrem, w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń. Budowa kotła EKO Balance charakteryzuje się wysokim poziomem niezawodności i jest niemal bezobsługowa.

EKO Balance, jako jedyny na rynku europejskim, może być zasilany pelletem drzewnym klasy A1, A2 lub biomasą zielną z miskanta. Pozwala to na osiągnięcie niezależności energetycznej, wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców oraz wpisuje się w trendy energetyki rozproszonej. Głównymi elementami kotła są: palnik do spalania pelletu z rozbudowanym systemem podawania powietrza, komora spalania z aerodynamicznym systemem wychwytywania cząstek zanieczyszczeń oraz wymiennik ciepła zintegrowany z elektrofiltrem.

Zintegrowana konstrukcja wymiennika ciepła i elektrofiltru o niewielkich gabarytach, pozwala na uzyskanie większego stopnia separacji cząstek, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności procesu spalania.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom można znacząco ograniczyć emisję pyłów, wykorzystać lokalny potencjał biopaliwa stałego oraz obniżyć koszty eksploatacji urządzenia.

Parametry techniczne Moc nominala
24kW
Dopuszczalne paliwo Pellet drzewny A1 lub A2/ pellet zielny z miskanta
Gabaryty kotła:
– wysokość mm 1350
– głębokość mm 1130
– szerokość mm 1120
Masa Kotła kg 340
Pojemność kosza zasypowego L 300
Pojemność wody w kotle L 145
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty MPa 0,15
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty MPa 0,25
Wymagany ciąg spalin Pa 20
Zasilanie V/Hz 230V/50Hz
Cennik
Atest Klasa 5 i EcoDesign – pellet drzewny A1
Atest Klasa 5 i EcoDesign – pellet drzewny A2
Atest Klasa 5 i EcoDesign – pellet zielny z miscanta
Etykieta energetyczna
Karta produktu
Karta wymogów w zakresie ekoprojektu dotyczące kotłów na paliwo stałe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 załącznik II pkt. 2a