Serwis kotłów ma za zadanie

  • wykonywanie pierwszych uruchomień urządzeń,
  • wykonywanie napraw gwarancyjnych,
  • przedłużanie gwarancji (wykonanie przeglądu i podpisanie Umowy Przedłużenia Gwarancji),
  • wykonywanie pozostałych czynności serwisowych (konserwacje, naprawy pogwarancyjne etc).

Każda z prac kończy się wypełnieniem protokołu serwisowego oraz rejestracją zlecenia w specjalistycznej bazie danych. Niezależnie pracownicy Autoryzowanego Serwisu są zobligowani do uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez producenta szkoleniach serwisowych oraz weryfikacjach wiedzy teoretyczno-praktycznej.

Autoryzowani Serwisanci wykonują wszystkie zlecone usługi oraz przyjmują zgłoszenia z Infolinii Serwisowej. Standardowo ich realizacja odbywa się w terminie nie dłuższym niż 24 h.

Rozruch i pierwsze uruchomienie urządzenia

Pierwsze uruchomienie kotłów grzewczych marki P.W. BUDMET Nocoń musi być dokonane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta – jest to warunek konieczny do uzyskania gwarancji producenta.

BIURO OBSŁUGI SERWISOWEJ
ul. Stanisława Staszica 171, 41-250 Czeladź
32 265 17 02
32 265 87 12
budmet@budmetnocon.pl