W wyniku konkursu ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl : "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 13.12.2016r. wyłoniono Dostawcę wycinarki laserowej:
POLCOM Przemysław Kimla
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa

Dane dotyczące oferty są dostępnę na stronie ministerialnej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl