W wyniku konkursu ofert w ramach realizacji projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi" dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL działenie 3.2 Innowacje w MŚP wyłoniono wykonawcę usług doradczych:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze