Szanowni Państwo,
w celu prawidłowego zgłoszenia usługi serwisowej realizowanej w ramach gwarancji prosimy o wypełnienie poniższych pól oznaczonych gwiazdką (*) oraz załączenie czytelnych zdjęć / skanów w formacie jpg, png, pdf w rozmiarze nie większym niż 1MB, następujących dokumentów:

  • wypełniony protokół reklamacyjny
  • dowód potwierdzający zakup kotła (FV lub paragon)
  • wypełniona karta gwarancyjna
  • protokół pierwszego uruchomienia kotła
  • dokument potwierdzający konserwację kotła wraz z dowodem zapłaty (FV lub paragon)
  • zdjęcie tabliczki znamionowej kotła

W przypadku reklamacji nieprawidłowego spalania w kotle (min. brak ciągu, zasmołowanie, wydobywanie się dymu do wnętrza kotłowni) do zgłoszenia proszę dołączyć czytelne zdjęcie / skan ekspertyzy kominiarskiej potwierdzającej spełnienie przez przewód kominowy wszystkich wymogów dla określonej wielkości kotła zawartych w DTR (dokumentacji techniczno - ruchowej).

Zgłoszenie usługi serwisowej w ramach okresu pogwarancyjnego następuje po prawidłowym wypełnieniu pól zaznaczonych gwiazdką oraz załączeniu czytelnych zdjęć / skanów w formacie jpg, png, pdf w rozmiarze nie większym niż 1MB, następujących dokumentów:

  • tabliczki znamionowej kotła
  • zdjęć możliwych do udokumentowania uszkodzonych elementów kotła.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Dane zgłaszającego:

Dane kotła:

 

*Dane, które zostaną przez Państwa udostępnione w wyniku zgłoszenia reklamacyjnego / serwisowego będą przetwarzane przez Administratora Danych czyli P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń z siedzibą w Czeladzi, zgodnie z polityką prywatności zawartą w klauzuli informacyjnej RODO.