Wsparcie

CENNIK PODSTAWOWYCH UŁUG SERWISOWYCH i innych
Cena netto Cena brutto
Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła z podajnikiem paliwa 13 - 38 kW 450,00 zł 553,50 zł
Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła z podajnikiem paliwa 50 - 75 kW 650,00 zł 799,50 zł
Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła z podajnikiem paliwa 100 - 200 kW 1650,00 zł 2029,50 zł
Uruchomienie fabryczne kotła 13 - 38 kW 450,00 zł 553,50 zł
Uruchomienie fabryczne kotła 50 - 75 kW 650,00 zł 799,50 zł
Uruchomienie fabryczne kotła 100 - 200 kW 2500,00 zł 3075,00 zł
Dojazd do klienta i od klienta (koszt dojazdu nie mniej niż 50 zł netto) 2,00 zł / km 2,46 zł / km
Spedycja elementów małego gabarytu (paczka) od 40,00 zł od 49,20 zł
Spedycja elementów małego gabarytu od 250,00 zł od 307,50 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (do 1 godz.) 450,00 zł 553,50 zł
Każda rozpoczęta roboczogodzina 200,00 zł 246,00 zł