Aktualności

Aktualności

30 maj

8 Międzynarodowa Konferencja Odnawialnych Źródeł Energii

W dniach 22 – 24 maj w Arłamowie odbyła się 8 Międzynarodowa Konferencja Odnawialnych Źródeł Energii. Celem spotkania, które zgromadziło ekspertów, naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz decydentów politycznych było zwiększenie świadomość a także omówienie potencjału biopaliwa stałego w postaci peletu. W trakcie konferencji omówiono różne aspekty związane z wykorzystaniem biomasy. Poruszono kwestie dotyczące jej pozyskiwania, przetwarzania, […]

4 gru

Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo

ZACHĘCAMY DO LEKTURY Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.   http://www.fapa.org.pl/2-uncategorised/481-fundacja-fapa-polska-izba-bankowosci-spoldzielczej-w-ramach-realizowanego-przedsiewziecia-naukowego-ekonomiczne-prawne-i-spoleczne-uwarunkowania-produkcji-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-udostepnia-opracowana-publikacje-pt-podrecznik-oze-ekonomia-technika-prawo-samorzad-spoleczenstwo

2 lis

SPOTKAJMY SIĘ NA TARGACH

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2022, które odbędą się w dniach 17-19 listopada pod hasłem przewodnim: „Ekologiczny ogród”.  Targi GARDENIA – ogrodnictwo, architektura krajobrazu i biznes połączone pasją. Od lat sezon ogrodniczy rozpoczyna się właśnie w Poznaniu. Wszystko za sprawą Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, które należą do grupy […]