4 gru

Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo

ZACHĘCAMY DO LEKTURY

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” pod red. naukową Piotra Gołasy.

 

http://www.fapa.org.pl/2-uncategorised/481-fundacja-fapa-polska-izba-bankowosci-spoldzielczej-w-ramach-realizowanego-przedsiewziecia-naukowego-ekonomiczne-prawne-i-spoleczne-uwarunkowania-produkcji-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-udostepnia-opracowana-publikacje-pt-podrecznik-oze-ekonomia-technika-prawo-samorzad-spoleczenstwo